Om alle functies van deze website te kunnen gebruiken, hebt u cookies nodig. Gelieve cookies te activeren en uw browser te vernieuwen. Vervolgens verschijnt een dialoogvenster om cookies te beheren.

Deze website gebruikt cookies voor de functionaliteit, het comfort en de statistieken. U kunt deze instelling op elk ogenblik wijzigen door op “Instellingen wijzigen” te klikken. Indien u instemt met dit gebruik van cookies, klik dan op “Ik ga akkoord”. Onze privacypolicy

 

Compliance

Compliance

Compliance Contact


N.V. Robert Bosch
Compliance Officer
H. Genessestraat 1
1070 Brussel
België

Wettelijke bepalingen respecteren

In het kader van onze Bosch waarden “Betrouwbaarheid, geloofwaardigheid en wettelijkheid,” verbinden we ons ertoe om de wet onvoorwaardelijk na te leven. Om het belang van dit principe te onderstrepen, hebben we de fundamentele punten van alle belangrijke wettelijke en bedrijfsinterne regels samengevat in onze “Zakelijke gedragscode.” De code legt uit waarom we dit principe zo belangrijk vinden en biedt onze medewerkers een leidraad voor hoe ze zich dienen te gedragen tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. We verwachten dat ze onvoorwaardelijk alle relevante wettelijke en interne regels naleven, met inbegrip van de “Basisprincipes van sociale verantwoordelijkheid bij Bosch,” die werden goedgekeurd in 2004. We onderstrepen het belang van het principe van wettelijkheid ook met ons lidmaatschap van Transparency International, dat we aangingen in 1995.

Nauwgezettere controle

Aanvullend op de zakelijke gedragscode breidt Bosch zijn wereldwijde compliance-organisatie uit door een compliance-commissie op corporate-niveau op touw te zetten en door compliance officers aan te stellen in de individuele regio's. Met deze stap willen we onze huidige preventie- en inspectie-activiteiten versterken, inclusief het principe van dubbele controle, jobrotatie in gevoelige sectoren, de strikte scheiding van operatieve en monitoring-systemen, en regelmatige audits. Bovendien houden we alle medewerkers wereldwijd op de hoogte en introduceren we een verplicht informatie- en trainingsprogramma. Het nieuwe compliance-systeem wordt aangevuld met telefonische hotlines en e-mailadressen voor het melden van compliance-problemen, en met de audits die tot hiertoe al werden afgenomen in de locaties en bij leveranciers.