Om alle functies van deze website te kunnen gebruiken, hebt u cookies nodig. Gelieve cookies te activeren en uw browser te vernieuwen. Vervolgens verschijnt een dialoogvenster om cookies te beheren.

Deze website gebruikt cookies voor de functionaliteit, het comfort en de statistieken. U kunt deze instelling op elk ogenblik wijzigen door op “Instellingen wijzigen” te klikken. Indien u instemt met dit gebruik van cookies, klik dan op “Ik ga akkoord”. Onze privacypolicy

 

Patenten
Ideeën voor de toekomst

Bij Bosch hebben nieuwe ideeën een rijke traditie. Elke dag ontwikkelen duizenden Bosch medewerkers nieuwe producten en ze verbeteren en innoveren systematisch de reeds ontwikkelde producten.

Bosch – uw partner voor uitvindingen

Heeft u patenten of technologische innovaties die Bosch zouden kunnen interesseren? Wij onderzoeken met plezier of Bosch uw uitvinding kan gebruiken.

Uw contact

Hebt u vragen of wenst u een uitvinding voor te stellen aan Bosch?

Bent u geïnteresseerd in het verwerven van een specifiek eigendomsrecht van Bosch of in een licentie?

Hoe kon Bosch uitgroeien tot een technologieleider op zo veel domeinen? Dankzij de onvermoeibare, nooit aflatende research-inspanningen in de ontwikkelingscentra van de onderneming. Het is hier dat revolutionaire rem- en veiligheidssystemen zoals ABS en ESP®, nieuwe methodes voor het terugdringen van vervuilende emissies, enz. het levenslicht zagen. En ze werden constant verbeterd dankzij steeds nieuwe, gepatenteerde vorderingen.

Hoogperformante, veilige en milieuvriendelijke producten, die ook makkelijk te bedienen zijn, hebben vaak een uitgebreide ontwikkelings- en patentgeschiedenis achter zich.

Bosch patenten wereldwijd


Omdat Bosch overal ter wereld actief is, worden de patenten van het bedrijf ook in vele landen geregistreerd. De patentaanvragen in verscheidene patentkantoren getuigen van de creativiteit van de medewerkers van de Bosch Groep en van de rol van Bosch als wereldwijd innovatiepionier. Wat betreft het aantal ingediende patenten bekleedt Bosch de eerste plaats in belangrijke markten.

Commerciële beschermingsrechten


Patenten zijn een vitaal instrument voor het beschermen van de resultaten van jarenlang duur onderzoek tegen imitators. Ze laten Bosch toe om het eigen technologisch leiderschap te beschermen, maar ze geven anderen ook de kans om te participeren in de vorm van licentienemers. Bosch heeft een uitgebreid systeem om erover te waken dat de beschermingsrechten van de onderneming worden nageleefd en om inbreuken op te sporen.