Ga naar de hoofdinhoud
Bosch in België

Werkgebieden

Ontdek allerlei carrièremogelijkheden en vind uw plaats binnen een van onze verschillende focusgebieden, bedrijfssectoren en wereldwijde vestigingen.

Vind banen in veel werkgebieden

Ze passen perfect bij iedereen: onze focusgebieden

Wij horen wereldwijd bij de toonaangevende bedrijven op het gebied van Internet of Things. Bekijk in welke andere gebieden wij ernaar streven baanbrekende innovaties naar voren te brengen.

Onderzoek

Onderzoek

Bij de bedrijfssector "Divisie Onderzoek" en "Geavanceerde Engineering" kunt u zien hoe uw ideeën een rechtstreeks effect hebben op producten. Help innovatieve oplossingen te vinden voor bedrijven en klanten die tegelijkertijd het verschil maken op het gebied van efficiëntie, kwaliteit en betrouwbaarheid. In ons eigen onderzoekscentrum in Renningen vindt u bijvoorbeeld de perfecte apparatuur om nieuwe ideeën te zoeken en onze innovatieve kracht naar voren te brengen.

Engineering

Engineering

De eisen die worden gesteld aan elektrische en elektronische systemen (E/E-systemen) in moderne voertuigen worden steeds strenger. Omdat het aantal systemen in het boordnetwerk blijft groeien, moet de toenemende uitwisseling van gegevens door middel van voertuigconnectiviteit ook betrouwbaar worden beheerd.

Bij Bosch Engineering komt u met nieuwe oplossingen en draagt u bij aan de efficiëntie van de aandrijflijn en het comfort van de auto's van tegenwoordig.

Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT)

Internet of Things biedt talloze nieuwe mogelijkheden en heeft een grote invloed op bijna elk gebied van ons leven, bijvoorbeeld mobiliteit, energie, productie, agricultuur, gezondheid, huizen en de bouwsector. Daarom heeft bij Bosch bijna een op de twee banen te maken met software en de manier waarop we dit kunnen ontwikkelen en verbeteren.

U kunt met ons meedoen met het laten groeien van het Internet of Things, producten slimmer te maken en volledig nieuwe technologieën in te zetten.

Productie

Productie

Met onze Industry 4.0-toepassingen voor geïntegreerde productie optimaliseren wij de productie en het logistieke proces. Wij ontwikkelen oplossingen om machines met elkaar te laten communiceren en zo de productie te versnellen en tegelijkertijd de veiligheid te vergroten. Door machines, processen en sensorgegevens te verzamelen, te visualiseren en te analyseren kunt u ons helpen een hele nieuwe wereld met mogelijkheden voor bedrijven aan te bieden.

Onze functionele gebieden voor engineering, software en IT

Van het ontwerpen en produceren van een toepassing tot hardware, IT en software: help ons visies op de toekomst om te zetten in betekenisvolle technologie die is "Ontworpen voor het leven" ("Invented for life").

Applicatietechniek

Bij het ontwerpen van toepassingen bent u verantwoordelijk voor het opzetten van hardware en software voor verbrandingsmotoren, waarbij u er bijvoorbeeld voor zorgt dat gespecificeerde prestaties en uitstootdoelen worden gehaald. Uw taken omvatten de inbedrijfstelling en het optimaliseren van elektrische machinemanagementsystemen, het instellen van softwareparameters in regeleenheden, het testen van prototypes en het bouwen en inbedrijfstellen van motorteststandaarden. U zult nauw samenwerken met gerelateerde afdelingen, zoals software- en componentontwikkeling, met onze fabrieken en met ons testgebied. Daarnaast zult u het contact onderhouden met onze verkopers en met klanten, bijvoorbeeld tijdens presentaties.

Productie

Bij de productie plant en optimaliseert u de productie van onze producten in een van onze fabrieken. Werken in simultane engineeringteams, ontwikkelen van concurrerende nieuwe producten: u blijft altijd gefocust op kwaliteit, kosten en klanten. U bedenkt nieuwe processen met andere afdelingen, zoals product- en procesontwikkeling en inkoop. Als procesingenieur werkt u productieprocessen uit die voldoen aan de richtlijnen van kwaliteitsbeheersing en, samen met logistiek, ontwikkelt u de optimale productievolgorde voor onze producten. U koopt nieuwe machines en apparatuur en zorgt er tegelijkertijd voor dat de vereiste machines bedrijfsklaar zijn. Tijdens de productie analyseert en optimaliseert u bestaande productietechnologieën en -processen.

Hardware-ontwikkeling

Bij hardware-ontwikkeling bepaalt u de werking, het ontwerp en de specificaties van elektronische componenten. U ontwikkelt prototypes, modules en platforms met behulp van lay-outsimulaties. Naast het ontwerpen van regeleenheden en analoge en digitale circuits genereert u oplossingen voor specifieke klantvereisten. U ontwikkelt niet alleen componenten, maar test ze ook. Uw functie omvat nauw samenwerken met veel gebieden, van het ontwerpen en produceren van toepassingen tot onderzoek en ontwikkeling en verkopen.

Informatietechnologie

Bij informatietechnologie werkt u op het raakvlak tussen elektrotechniek, computerwetenschappen en zaken. U ontwikkelt informatie- en gegevensverwerkingssystemen en gaat om met de betreffende software en hardware. Uw taken omvatten het ontwerpen van IT-oplossingen die op maat zijn gemaakt voor de individuele behoeften van de klant en het voorbereiden van strategieën voor het coördineren van IT-systemen voor verschillende divisies. U werkt nauw samen met boekhoudings-, financiële, gegevensbescherminngs- en informatiebeveiligingsdivisies en met interne audits. U werkt ook samen met verkoop om nieuwe projecten binnen te halen. Naast het analyseren van werkings- en interfacevereisten voor de verwerking van gegevens en informatie, speelt u een actieve rol bij operations management.

Software-ontwikkeling

In deze afdeling ontwikkelt en programmeert u software voor verschillende aspecten van het functioneren van onze producten. Samenwerkend op gebieden zoals computertechnologie, ontwerpen van toepassingen, hardware-ontwikkeling en technische verkoop maakt u eisenanalyses en ontwikkelt u gebruikersspecifieke oplossingen. Uw taken omvatten het simuleren en modelleren van software-architecturen en het ontwikkelen en ontwerpen ervan. Naast het implementeren en integreren van software in elektronische systemen valideert en controleert u software en voert u kwaliteitscontroles uit.

Onze functionele gebieden voor bedrijven

Van boekhouding en logistiek tot marketing en verkoop - er staan veel deuren voor u open. Ontdek alle mogelijkheden bij Bosch.

Management en boekhouding, financiële boekhouding en kredietcontrole

In het management en de afdelingen financiële boekhouding is het uw taak ervoor te zorgen dat het management beschikt over alle informatie die het nodig heeft om geïnformeerde zakelijke besluiten te nemen. In het team financiële boekhouding zorgt u ervoor dat de Financiële overzichten die worden gepubliceerd, voldoen aan de betreffende boekhoudregels.

Bij de boekhouding wordt u betrokken bij de maandelijkse voorbereiding van managementaccounts, inclusief winst en verlies, bij het opstellen van balansoverzichten, bij het samenstellen van het jaarlijkse budgetplan dat twee jaar beslaat en zorgt u dat prognoses elk kwartaal worden bijgesteld om eventuele wijzigingen in de bedrijfsprestaties te weerspiegelen. U bereid ook de maandelijkse managementverslagen voor en presenteert deze aan andere managementteams. De rapporten moeten afwijkingen ten opzichte van het budget en de prognoses verklaren, risico's en kansen voor elke divisie/fabriek of afdeling identificeren en zorgen dat corrigerende acties worden genomen indien nodig. Op deze manier maximaliseren we kansen en voorkomen we alle risico's.

Bij de financiële boekhouding is een van uw belangrijkste verantwoordelijkheden het invullen van de vereiste statutaire accounts en het beheer van het eindejaarsauditproces. Andere taken zijn het voeren van de algemene boekhouding, te betalen accounts, balansen en het bieden van ondersteuning aan interne klanten over onderwerpen zoals interne controles en vasteactivabeheer.

Bij de kredietcontrole omvatten uw taken het zorgen dat klanten binnen de daarvoor geldende termijn betalen, dat regelmatig kredietcontroles worden uitgevoerd om te zorgen dat de ingestelde kredietlimieten relevant zijn en niet hoeven te worden bijgesteld door eventuele recente wijzigingen. In het geval van standaardbetalingen zorgen u en uw team voor een snelle follow-up om eventuele mogelijke risico's voor het bedrijf te vermijden.

Inkoop

Bij Inkoop bent u altijd op zoek naar de gunstigste leveranciers, de beste kwaliteit en de beste prijzen, zowel in nationale als in internationale markten. Dit geldt voor grondstoffen, onderdelen, componenten en verbruiksgoederen die dienen voor de productie van onze producten en voor onze machines, producten en diensten zoals IT-apparatuur en SLA's. Uw kerntaken omvatten het controleren van de kwaliteit van goederen, het uitvoeren van goedkeuringstests, het auditen van processen en het optimaliseren van de toevoerketens. Andere belangrijke aspecten zijn het vinden van betrouwbare leveranciers in opkomende markten en het ontwikkelen van voorkeursleveranciers. U optimaliseert de kwaliteit en de efficiëntie van alle leveringen en lost problemen die eventueel ontstaan met leveranciers op. U hebt nauwe banden met interne afdelingen en bent een vaardig onderhandelaar. U gaat ook om met operationele en strategische functies, zoals het bedrijfsbreed consolideren van inkoopvolumes voor bepaalde soorten goederen om zodoende betere prijzen te krijgen.

Onderzoek en ontwikkeling

Bij Onderzoek en Ontwikkeling werkt u in het hart van ons succes en legt u de basis voor onze innovatieve producten, ontwikkelt u nieuwe technologieën en borgt u onze leidende positie op lange termijn. Afhankelijk van uw werkgebied en specialisatie werkt u in een van onze ontwikkelafdelingen van een bepaalde divisie. Er zijn veel werkvelden voor u beschikbaar, inclusief nieuwe productie en alternatieve aandrijftechnologieën, fotovoltaïsche systemen en accumaterialen, evenals vloeistofmechanica en elektrisch gereedschap, hoogfrequente technologie en 3D-ontwerp - slechts een greep uit de werkvelden techniek en natuurkunde waarin wij geavanceerd werk leveren. Wat u in ieder geval kunt verwachten, is een eersteklas werkomgeving. Uw werk omvat het nauw samenwerken met gerelateerde afdelingen en met externe researchorganisaties en de ontwikkelafdelingen van onze klanten.

Engineering

Hier ontwerpt u technische producten, testapparatuur en complete productiefaciliteiten volgens de specificaties van onze interne ontwikkelings of productie-eenheden en die van onze klanten. Dit strekt zich uit van bijvoorbeeld de gedetailleerde configuratie van individuele microcomponenten (productontwikkeling) tot het volledige ontwerp van productieapparatuur voor specifieke doeleinden (procesontwikkeling). Tijdens het simultane engineeringproces integreert u alle gespecificeerde functies en productieaspecten in het uiteindelijke ontwerp. U werkt nauw samen met andere afdelingen (ontwikkeling, productie, inkoop, constructie van machines voor speciale doelen, enz.) om een solide ontwerp te maken dat voldoet aan alle eisen op het gebied van kwaliteit, kosten en tijd.

Logistiek

Bij logistiek bent u verantwoordelijk voor het garanderen dat de goederen-, materialen- en informatiestromen lopen zoals zij moeten, zowel binnen het bedrijf en op alle raakvlakken met dochterondernemingen, klanten en leveranciers. U moet, bijvoorbeeld, de levering van grondstoffen naar de productie regelen en garanderen dat de voorraadniveaus voldoende, maar niet te groot zijn. Of u dient de verzending van producten naar klanten te coördineren en complete toevoerketens te beheren en te ontwerpen. Uw werk omvat het ontwikkelen van op IT gebaseerde strategieën voor inkoop, transport, voorraadbeheer en productie, waarbij u te allen tijde het contact onderhoud met verschillende interne contactpersonen, klanten en dienstverleners.

Marketing

Bij marketing werkt u samen met andere functionele gebieden en werkt u effectieve strategieën uit voor het ontwikkelen en vermarkten van producten of diensten. Vanuit het besef dat uw beslissingen belangrijk zijn voor de manier waarop verschillende doelgroepen onze merken interpreteren, analyseert u actief nieuwe zakelijke gebieden en ontwikkelt u optimale prijsstrategieën, waarbij u belemmeringen voor de verkoop nauwgezet onderzoekt en maatregelen treft om ze te overwinnen. Kortgezegd is uw rol vitaal voor het garanderen dat klanten en hun verwachtingen centraal staan bij alles wat we doen.

Personeelszaken

Bij personeelszaken bent u er verantwoordelijk voor dat we de juiste mensen vinden en behouden en dat hun persoonlijke en professionele vaardigheden worden ontwikkeld. Uw werk kan operationeel of strategisch van aard zijn. U kunt bijvoorbeeld betrokken zijn bij het omgaan met organisatorische vraagstukken, het opstellen van contracten of het bepalen van het verloningspakket. Het kan ook zijn dat u werkt in de organisatieontwikkeling en daarbij veranderingsprocessen ondersteunt. Er zijn overal binnen het bedrijf mogelijkheden. U wordt een competent adviseur voor alle HR-zaken en werkt nauw samen met overheidsdiensten, scholen en universiteiten, dienstverleners, net als met onze eigen bedrijfssectoren en gespecialiseerde afdelingen.

Kwaliteitsmanagement

Bij kwaliteitsmanagement wordt het uw taak om ervoor te zorgen dat onze producten de naam Bosch verdienen. U werkt samen met veel afdelingen; van ontwikkeling, ontwerp en productie tot logistiek inkoop en verkoop. U onderhoudt contacten met klanten en leveranciers, adviseert hen over kwaliteitszaken en garandeert de naleving van kwaliteitsstandaarden. U inspecteert en test bijvoorbeeld ook goederen en producten met behulp van erkende kwaliteitsmethodes. Het voeren van audits, zowel intern als bij leveranciers, wordt een ander belangrijk aspect van uw werk. U analyseert systemen en processen op het gebied van hun kwaliteitscapaciteiten en evalueert de resultaten in rapporten.

Simulatie

Bij simulatie voorspelt u hoe producten, materialen en systemen zich gedragen onder bepaalde omstandigheden. Dit omvat bijvoorbeeld onderzoeken hoe een component reageert op hoge temperaturen of een behuizing op hoge druk, de dynamica van systemen die uit meerdere body's bestaan onderzoeken, de interacties tussen regeleenheden en sensoren of actuatoren onderzoeken, de veldverdeling binnen elektromagnetische componenten onderzoeken of de werking van een proces onderzoeken. U simuleert deze omstandigheden met behulp van computergebaseerde programma's en past de resultaten toe bij het ontwikkelen van algoritmes en statistische modellen voor het ontwerpen van systemen, processen en componenten. U verzamelt onafhankelijk gegevens die relevant zijn voor de simulatie, bijvoorbeeld over fysieke materiaaleigenschappen of klantspecifieke omgevingscondities. Vervolgens helpt u de simulatiemodellen te valideren met metingen en tests. U werkt op het raakvlak van ontwikkeling, ontwerp, toepassingen, tests en productie en gebruikt daar simultane engineeringsmethodologieën.

Technische verkoop

Bij Technische verkoop bevindt u zich op het vitale raakvlak met onze OEM-klanten. Over het algemeen bouwt u langdurige relaties op met deze klanten. Uw contactpersonen komen uit de werkgebieden inkoop, ontwikkeling, projectmanagement en kwaliteitsbewaking. Naast het verstrekken van technisch en commercieel advies over bestaande projecten, richt u zich ook op het ontwikkelen van nieuwe zakenrelaties. Andere kernfuncties omvatten het ontwikkelen van verkoopstrategieën in uw team en het dragen van de verantwoordelijkheid voor prijs- en kwaliteitsbeheer voor specifieke producten, systemen of diensten. Bij al uw taken werkt u nauw samen met andere specialistische afdelingen, zoals controlling, inkoop, marketing, R & D en management. U onderhandelt in het belang van uw klanten ook over middelen en prijzen.

Bedrijfscommunicatie en PR

In Bedrijfscommunicatie en PR speelt u een belangrijke rol bij het definiëren van het beeld van het bedrijf, zowel intern als extern. U verstrekt bijvoorbeeld de laatste informatie aan medewerkers en communiceert verschillende strategische problemen. Extern zorgt u dat er een positief beeld bestaat van het bedrijf. U zorgt voor consistente, informatieve communicatie met maatregelen die uiteenlopen van flyers tot websites. U houdt de media geïnformeerd over belangrijk nieuws, bouwt netwerken en werkt aan vertrouwensrelaties met klanten, zakelijke partners en journalisten. U werkt nauw samen met het management en verschillende bedrijfsafdelingen en coördineert het werk van dienstverleners zoals agenturen, auteurs en drukkers.

Commerciële verkoop

Bij Commerciële verkoop bent u verantwoordelijk voor het succes van een bepaalde verkoopregio. U plant en coördineert de financiële en commerciële kant van de zaak en zorgt dat de verkoop- en inkomstendoelen worden gehaald. U werkt in veldverkoop of leidt wellicht een veldverkoopteam en beheert belangrijke regionale accounts. Vitale aspecten omvatten ook het aantrekken van nieuwe klanten, het onderhandelen over commerciële contracten, het ontwikkelen van een gunstig prijsbeleid en het vervolgens coördineren van de benodigde logistieke processen. Daarnaast monitort u de markt en concurrenten voortdurend en ontwikkelt u passende verkoopstrategieën. U ontwikkelt relaties met relevante opinieleiders, media en klanten en het tonen van uw aanwezigheid in uw regio, bijvoorbeeld op tentoonstellingen of dealerbeurzen, is ook belangrijk voor uw prestaties. Niet in de laatste plaats overlegt u met divisies en afdelingen over zaken zoals klanteisenanalyses, verkoopondersteuning voor nieuwe producten en de analyse van budgetverschillen.

Industriële verkoop

Bij Industriële verkoop acquireert en adviseert u klanten binnen een specifiek technisch veld in en specifieke regio of bedrijfstak. U beheert belangrijke accounts en bent verantwoordelijk voor complete projecten, van het opstellen van offertes tot het verstrekken van after-sales ondersteuning. Daarnaast monitort en analyseert u de markt en spot u systematisch trends. U identificeert nieuwe verkoopkansen en implementeert strategieën voor betere marktpenetratie. Uw taken omvatten ook het onderhandelen over prijzen, coördineren van nieuwe projecten, ondersteunen van de marketing en trainen van verkopers.

Vier bedrijfssectoren, één doelstelling: de toekomst vormgeven

Bosch is een toonaangevend technologie- en dienstenbedrijf. Bekijk in welke sectoren u nieuwe technische mijlpalen kunt plaatsen.

Een zelfrijdende auto testen

Mobility Solutions

Wilt u helpen de toekomst van mobiliteitsoplossingen vorm te geven?

Als de grootste onafhankelijke leverancier voor motorvoertuigen wereldwijd, helpen wij het rijden veiliger, schoner en zuiniger te maken. Ontwikkel samen met ons technologieën voor de autosector en oefen invloed uit op de ontwikkeling van de zelfsturende auto en op hardware- en software-oplossingen om een efficiënt oplaad- en communicatie-infrastructuurnetwerk voor elektromobiliteit te creëeren.

Een zelfrijdende auto testen
Werken aan de fabriek van de toekomst

Industrial Technology

Wilt u helpen de intelligentie van fabrieken te vergroten?

Geïntegreerde machines, zelfregulerende systemen en innovatieve verpakkingstechnologieën: op het gebied van industriële technologie liggen we altijd een stap voor. Met de hulp van MEMS-sensoren en andere Bosch-ontwikkelingen definieert u samen met ons nieuwe limieten als het gaat om de mogelijkheden van Industry 4.0 en slaagt u erin de productie efficiënter en duurzamer te maken.

Werken aan de fabriek van de toekomst
Elektrisch gereedschap voor professionals

Consumer Goods

Wilt u eraan meewerken het dagelijkse leven van mensen te verbeteren?

Bosch levert al sinds lange tijd een grote verscheidenheid aan elektrische gereedschappen en huishoudelijke apparaten. Samen met u brengen we deze nu naar het volgende niveau: door onze producten te integreren maken we het mogelijk voor de consument om zijn huis ook te regelen als hij niet aanwezig is en het leven veiliger, energie-efficiënter en comfortabeler te maken.

Elektrisch gereedschap voor professionals
Het Slimme huis van Bosch in actie

Energy and Building Technology

Wilt u helpen het leven wereldwijd slimmer te maken?

Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe oplossingen om gebouwen slimmer en efficiënter te maken. Als medewerker van Bosch werkt u aan slimme systemen voor airconditionings- en verwarmingstechnologie, voor videobewaking en bescherming tegen brand. Met onze ontwikkelingen op het gebied van de slimme woning zoeken we manieren om apparaten te integreren waardoor we het wonen en werken comfortabeler en veiliger maken voor mensen overal ter wereld.

Het Slimme huis van Bosch in actie

Ontdek uw nieuwe werkplek

Kijk om u heen en ontdek hoe uw nieuwe omgeving er uit ziet, zelfs nog voordat u met uw nieuwe job begint.

 Vacatures

Onze jobs wereldwijd

Omdat Bosch een wereldwijd merk is, kunt u uw carrièreplannen bij ons overal ter wereld realiseren. Ontdek onze vacatures overal ter wereld en vind de baan die precies bij u past.

Deel dit op: