Ga naar de hoofdinhoud
Bosch in België

Vakgebieden

Ontdek een waaier aan jobmogelijkheden — vind je plaats in een van onze vele aandachtsgebieden, bedrijfssectoren en wereldwijde locaties.

Ze passen perfect bij iedereen: onze focusgebieden

Wij horen wereldwijd bij de toonaangevende bedrijven op het gebied van Internet of Things. Bekijk in welke andere gebieden wij ernaar streven baanbrekende innovaties naar voren te brengen.

Onderzoek

Onderzoek

Bij de bedrijfsdivisie “Research & Advanced Engineering" kan je zien hoe jouw ideeën een rechtstreeks effect hebben op producten. Help innovatieve oplossingen te vinden voor bedrijven en klanten die tegelijkertijd het verschil maken op het gebied van efficiëntie, kwaliteit en betrouwbaarheid. In ons eigen onderzoekscentrum in Renningen vind je bijvoorbeeld de perfecte apparatuur om nieuwe ideeën te zoeken en onze innovatieve kracht naar voren te brengen.

Engineering

Engineering

De eisen die worden gesteld aan elektrische en elektronische systemen (E/E-systemen) in moderne voertuigen worden steeds strenger. Omdat het aantal systemen in het boordnetwerk blijft groeien, moet de toenemende uitwisseling van gegevens door middel van voertuigconnectiviteit ook betrouwbaar worden beheerd.

Bij Bosch Engineering kom je met nieuwe oplossingen en draag je bij aan de efficiëntie van de aandrijflijn en het comfort van de auto's van tegenwoordig.

Artificiële intelligentie van dingen (AIoT)

Artificiële intelligentie van dingen (AIoT)

Wanneer kunstmatige intelligentie (AI) en verbonden producten (IoT) aan elkaar raken, ontstaan er eindeloos nieuwe mogelijkheden: thuis, op het werk en onderweg. Daarom fascineert die sleuteltechnologie ons zo. Bij Bosch draait zowat elke tweede functie om software en de manier waarop we deze kunnen verbeteren en verder ontwikkelen.

Kom samen met ons de artificiële intelligentie van dingen vooruit helpen, het leven van de mensen beter maken en compleet nieuwe technologieën tot stand brengen.

Productie

Productie

Met onze Industry 4.0-toepassingen voor geïntegreerde productie optimaliseren wij de productie en het logistieke proces. Wij ontwikkelen oplossingen om machines met elkaar te laten communiceren en zo de productie te versnellen en tegelijkertijd de veiligheid te vergroten. Door machines, processen en sensorgegevens te verzamelen, te visualiseren en te analyseren kan je u ons helpen een hele nieuwe wereld met mogelijkheden voor bedrijven aan te bieden.

Onze functionele gebieden voor engineering, software en IT

Van het ontwerpen en produceren van een toepassing tot hardware, IT en software: help ons visies op de toekomst om te zetten in betekenisvolle technologie die is "Ontworpen voor het leven" ("Invented for life").

Bij het ontwerpen van toepassingen ben je verantwoordelijk voor het opzetten van hardware en software voor verbrandingsmotoren, waarbij je er bijvoorbeeld voor zorgt dat gespecificeerde prestatie- en uitstootnormen worden gehaald. Jouw taken omvatten de inbedrijfstelling en het optimaliseren van elektrische motormanagementsystemen, het instellen van softwareparameters in regeleenheden, het testen van prototypes en het bouwen en in bedrijf stellen van motortestbanken. Je zal nauw samenwerken met aanverwante afdelingen, zoals software- en componentontwikkeling, met onze fabrieken en met onze testafdeling. Daarnaast onderhoud je contact met onze verkopers en met klanten, bijvoorbeeld tijdens presentaties.

In de productieafdeling plan en optimaliseer je de productie van onze producten in een van onze fabrieken. Werken in simultane engineeringteams, ontwikkelen van concurrerende nieuwe producten; je blijft altijd gefocust op kwaliteit, kosten en klanten. Je bedenkt nieuwe processen met andere afdelingen, zoals product- en procesontwikkeling en inkoop. Als procesingenieur werk je productieprocessen uit die voldoen aan de richtlijnen van kwaliteitsbeheer en, samen met logistiek, ontwikkel je de optimale productievolgorde voor onze producten. Je koopt nieuwe machines en apparatuur en zorgt er tegelijkertijd voor dat de vereiste machines bedrijfsklaar zijn. Tijdens de productie analyseer en optimaliseer je bestaande productietechnologieën en -processen.

Bij hardware-ontwikkeling bepaal je de werking, het ontwerp en de specificaties van elektronische componenten. Je ontwikkelt prototypes, modules en platforms met behulp van lay-outsimulaties. Naast het ontwerpen van regeleenheden en analoge en digitale circuits genereer je oplossingen voor specifieke klantvereisten. Je ontwikkelt niet alleen componenten, maar test ze ook. Jouw functie houdt in dat je nauw samenwerkt met veel gebieden, van ontwerp en productie tot onderzoek en ontwikkeling, en verkoop.

Bij informatietechnologie werk je op het raakvlak tussen elektrotechniek, computerwetenschappen en business. Je ontwikkelt informatie- en gegevensverwerkingssystemen en gaat om met de betreffende software en hardware. Jouw taken omvatten het ontwerpen van IT-oplossingen die op maat zijn gemaakt voor de individuele behoeften van de klant en het voorbereiden van strategieën voor het coördineren van IT-systemen voor verschillende divisies. Je werkt nauw samen met de boekhouding, controlling, databeschermings- en informatiebeveiligingsdivisies en met interne audits. Je werkt ook samen met verkoop om nieuwe projecten binnen te halen. Naast het analyseren van werkings- en interfacevereisten voor de verwerking van gegevens en informatie, speel je een actieve rol bij operations management.

In deze afdeling ontwikkel en programmeer je software voor verschillende aspecten van het functioneren van onze producten. Samenwerkend op gebieden zoals computertechnologie, ontwerpen van toepassingen, hardware-ontwikkeling en technische verkoop maak je behoefteanalyses en ontwikkel je op maat gemaakte oplossingen. Jouw taken omvatten het simuleren en modelleren van software-architecturen, en ook de ontwikkeling en het ontwerpen ervan. Naast het implementeren en integreren van software in elektronische systemen valideer en controleer je software en voer je kwaliteitscontroles uit.

Onze functionele gebieden voor het bedrijfsleven

Van boekhouding en logistiek tot marketing en verkoop - er staan veel deuren voor jou open. Ontdek alle mogelijkheden bij Bosch.

In de afdelingen controlling en boekhouding is het jouw taak om ervoor te zorgen dat het management beschikt over alle informatie die het nodig heeft om gefundeerde zakelijke besluiten te nemen.

Bij de boekhouding zorgt je ervoor dat de Financiële overzichten die worden gepubliceerd, voldoen aan de betreffende boekhoudregels. Bij de controlling wordt je betrokken bij de maandelijkse voorbereiding van managementaccounts, inclusief winst en verlies, bij het opstellen van balansoverzichten, bij het samenstellen van het jaarlijkse budgetplan dat twee jaar beslaat en zorg je er voor dat prognoses elk kwartaal worden bijgesteld om eventuele wijzigingen in de bedrijfsprestaties te weerspiegelen. Je bereidt ook de maandelijkse managementverslagen voor en presenteert deze aan andere managementteams. De rapporten moeten afwijkingen ten opzichte van het budget en de prognoses verklaren, risico's en kansen voor elke divisie/fabriek of afdeling identificeren en zorgen dat corrigerende acties worden genomen indien nodig. Op deze manier maximaliseren we kansen en voorkomen we alle risico’s. Bij de boekhouding is een van jouw belangrijkste verantwoordelijkheden het invullen van de vereiste statutaire accounts en het beheer van het eindejaarsauditproces. Andere taken zijn het voeren van de algemene boekhouding, te betalen accounts, balansen en het bieden van ondersteuning aan interne klanten over onderwerpen zoals interne controles en vaste activabeheer.

Bij de kredietcontrole omvatten jouw taken er voor te zorgen dat klanten binnen de daarvoor geldende termijn betalen, dat regelmatig kredietcontroles worden uitgevoerd om te zorgen dat de ingestelde kredietlimieten relevant zijn en niet hoeven te worden bijgesteld door eventuele recente wijzigingen. In het geval van standaardbetalingen zorg jij en het team voor een snelle follow-up om eventuele mogelijke risico's voor het bedrijf te vermijden.

Bij Inkoop kijk je steeds uit naar de betrouwbaarste leveranciers, met de beste kwaliteit en de beste prijzen, zowel in nationale als in internationale markten. Dit geldt voor grondstoffen, onderdelen, componenten en verbruiksgoederen die dienen voor de productie van onze producten en voor onze machines, producten en diensten zoals IT-apparatuur en SLA’s. Jouw kerntaken zijn het controleren van de kwaliteit van goederen, het uitvoeren van goedkeuringstests, het auditen van processen en het optimaliseren van de toevoerketens. Andere belangrijke aspecten zijn het vinden van betrouwbare leveranciers in opkomende markten en het ontwikkelen van voorkeursleveranciers. Je optimaliseert de kwaliteit en de efficiëntie van alle leveringen en lost problemen die eventueel ontstaan met leveranciers op. Je hebt nauwe banden met interne afdelingen en bent een vaardig onderhandelaar. Je gaat ook om met operationele en strategische functies, zoals het, op bedrijfsniveau, consolideren van inkoopvolumes voor bepaalde soorten goederen om zodoende betere prijzen te krijgen.

Binnen Onderzoek en Ontwikkeling werk je in het hart van ons succes en leg je de basis voor onze innovatieve producten, ontwikkel je nieuwe technologieën en borg je onze leidende positie op lange termijn. Afhankelijk van jouw werkgebied en specialisatie werk je in een van onze ontwikkelafdelingen van een bepaalde divisie. Er zijn veel werkvelden voor jou beschikbaar, inclusief nieuwe productie en alternatieve aandrijftechnologieën, fotovoltaïsche systemen en accumaterialen, evenals vloeistofmechanica en elektrisch gereedschap, hoogfrequente technologie en 3D-ontwerp - slechts een greep uit de werkvelden techniek en natuurkunde waarin wij geavanceerd werk leveren. Wat je in ieder geval kan verwachten, is een eersteklas werkomgeving. Jouw werk omvat het nauw samenwerken met gerelateerde afdelingen en met externe researchorganisaties en de ontwikkelafdelingen van onze klanten.

Hier ontwerp je technische producten, testapparatuur en complete productiefaciliteiten volgens de specificaties van onze interne ontwikkelings- of productie-eenheden en die van onze klanten. Dit strekt zich uit van bijvoorbeeld de gedetailleerde configuratie van individuele microcomponenten (productontwikkeling) tot het volledige ontwerp van productieapparatuur voor specifieke doeleinden (procesontwikkeling). Tijdens het simultane engineeringproces integreert je alle gespecificeerde functies en productieaspecten in het uiteindelijke ontwerp. Je werkt nauw samen met andere afdelingen (ontwikkeling, productie, inkoop, constructie van machines voor speciale doelen, enz.) om een solide ontwerp te maken dat voldoet aan alle eisen op het gebied van kwaliteit, kosten en tijd.

Bij logistiek ben je verantwoordelijk voor het garanderen dat de goederen-, materialen- en informatiestromen lopen zoals zij moeten, zowel binnen het bedrijf en op alle raakvlakken met dochterondernemingen, klanten en leveranciers. Je moet, bijvoorbeeld, de levering van grondstoffen naar de productie regelen en garanderen dat de voorraadniveaus voldoende, maar niet te groot zijn. Of je dient de verzending van producten naar klanten te coördineren en complete toevoerketens te beheren en te ontwerpen. Jouw werk omvat het ontwikkelen van op IT gebaseerde strategieën voor inkoop, transport, voorraadbeheer en productie, waarbij je te allen tijde het contact onderhoudt met verschillende interne contactpersonen, klanten en dienstverleners.

Bij marketing werk je samen met andere functionele gebieden en werk je effectieve strategieën uit voor het ontwikkelen en vermarkten van producten of diensten. Vanuit het besef dat jouw beslissingen belangrijk zijn voor de manier waarop verschillende doelgroepen onze merken interpreteren, analyseer je actief nieuwe zakelijke gebieden en ontwikkel je optimale prijsstrategieën, waarbij je belemmeringen voor de verkoop nauwgezet onderzoekt en maatregelen treft om ze te overwinnen. Kortgezegd is jouw rol vitaal voor het garanderen dat klanten en hun verwachtingen centraal staan bij alles wat we doen.

Bij personeelszaken zorg je er voor dat we de juiste mensen vinden en behouden en dat hun persoonlijke en professionele vaardigheden worden ontwikkeld. Jouw werk kan operationeel en/of strategisch van aard zijn. Je kan bijvoorbeeld betrokken zijn bij het omgaan met organisatorische vraagstukken, het opstellen van contracten of het bepalen van het verloningspakket. Het kan ook zijn dat je werkt in de organisatieontwikkeling en daarbij veranderingsprocessen ondersteunt. Er zijn overal binnen het bedrijf mogelijkheden. Je bent een competente adviseur voor alle HR-zaken en werkt nauw samen met overheidsdiensten, scholen en universiteiten, dienstverleners, net als met onze eigen bedrijfssectoren en gespecialiseerde afdelingen.

Bij kwaliteitsmanagement wordt het jouw taak om ervoor te zorgen dat onze producten de naam Bosch verdienen. Je werkt samen met veel afdelingen; van ontwikkeling, ontwerp en productie tot logistiek inkoop en verkoop. Je onderhoudt contacten met klanten en leveranciers, adviseert hen over kwaliteitszaken en garandeert de naleving van kwaliteitsstandaarden. Je inspecteert en test bijvoorbeeld ook goederen en producten met behulp van erkende kwaliteitsmethodes. Het voeren van audits, zowel intern als bij leveranciers, wordt een ander belangrijk aspect van jouw werk. Je analyseert systemen en processen op het gebied van hun kwaliteitscapaciteiten en evalueert de resultaten in rapporten.

Bij simulatie voorspel je hoe producten, materialen en systemen zich gedragen onder bepaalde omstandigheden. Dit omvat bijvoorbeeld onderzoeken hoe een component reageert op hoge temperaturen of een behuizing op hoge druk, de dynamica van systemen die uit meerdere body's bestaan onderzoeken, de interacties tussen regeleenheden en sensoren of actuatoren onderzoeken, de veldverdeling binnen elektromagnetische componenten onderzoeken of de werking van een proces onderzoeken. Je simuleert deze omstandigheden met behulp van computergestuurde programma's en past de resultaten toe bij het ontwikkelen van algoritmes en statistische modellen voor het ontwerpen van systemen, processen en componenten. Je verzamelt op een onafhankelijke manier gegevens die relevant zijn voor de simulatie, bijvoorbeeld over fysieke materiaaleigenschappen of klant specifieke omgevingscondities. Vervolgens help je de simulatiemodellen te valideren met metingen en tests. Je werkt op het raakvlak van ontwikkeling, ontwerp, toepassingen, tests en productie en gebruikt daar simultane engineeringsmethodologieën.

Bij Technische verkoop bevind je jou op het vitale raakvlak met onze OEM-klanten. Over het algemeen bouw je langdurige relaties op met deze klanten. Jouw contactpersonen komen uit de werkgebieden inkoop, ontwikkeling, projectmanagement en kwaliteitsbewaking. Naast het verstrekken van technisch en commercieel advies over bestaande projecten, richt je jou ook op het ontwikkelen van nieuwe zakenrelaties. Andere functies omvatten het ontwikkelen van verkoopstrategieën in jouw team en het dragen van de verantwoordelijkheid voor prijs- en kwaliteitsbeheer voor specifieke producten, systemen of diensten. Bij al jouw taken werk je nauw samen met andere specialistische afdelingen, zoals controlling, inkoop, marketing, R & D en management. Je onderhandelt in het belang van jouw klanten ook over middelen en prijzen.

In Bedrijfscommunicatie en PR speel je een belangrijke rol bij het definiëren van het beeld van het bedrijf, zowel intern als extern. Je verstrekt bijvoorbeeld de laatste informatie aan medewerkers en communiceert verschillende strategische problemen. Extern zorg je er voor dat er een positief beeld bestaat van het bedrijf. Je verzorgt een consistente, informatieve communicatie door acties die uiteenlopen van flyers tot websites. Je houdt de media geïnformeerd over belangrijk nieuws, bouwt netwerken en werkt aan vertrouwensrelaties met klanten, zakelijke partners en journalisten. Je werkt nauw samen met het management en verschillende bedrijfsafdelingen en coördineert het werk van dienstverleners zoals agenturen, auteurs en drukkers.

Binnen Commerciële verkoop ben je verantwoordelijk voor het succes van een bepaalde verkoopregio. Je plant en coördineert de financiële en commerciële kant van de zaak en zorgt dat de verkoop- en inkomstendoelen worden gehaald. Je werkt in Field Sales of leidt mogelijks een verkoopteam en/of beheert belangrijke regionale accounts. Vitale aspecten omvatten ook het aantrekken van nieuwe klanten, het onderhandelen over commerciële contracten, het ontwikkelen van een gunstig prijsbeleid en het vervolgens coördineren van de benodigde logistieke processen. Daarnaast monitor je de markt en concurrenten voortdurend en ontwikkel je passende verkoopstrategieën. Je ontwikkelt relaties met relevante opinieleiders, media en klanten. Jouw aanwezigheid in jouw regio, bijvoorbeeld op tentoonstellingen of dealerbeurzen, is ook belangrijk voor jouw prestaties. Niet in de laatste plaats overleg je met divisies en afdelingen over zaken zoals klantbehoeften, verkoopondersteuning voor nieuwe producten en de analyse van budgetverschillen.

Bij Industriële verkoop verwerf je en adviseer je klanten binnen een specifiek technisch veld in en specifieke regio of bedrijfstak. Je beheert belangrijke accounts en bent verantwoordelijk voor complete projecten, van het opstellen van offertes tot het verstrekken van after-sales ondersteuning. Daarnaast monitor en analyseer je de markt en spot je systematisch trends. Je identificeert nieuwe verkoopkansen en implementeert strategieën voor betere marktpenetratie. Jouw taken omvatten ook het onderhandelen over prijzen, coördineren van nieuwe projecten, ondersteunen van de marketing en trainen van verkopers.

Vier bedrijfssectoren, één doelstelling: de toekomst vormgeven

Bosch is een toonaangevend technologie- en dienstenbedrijf. Bekijk in welke sectoren jij nieuwe technische mijlpalen kunt plaatsen.

Ontdek uw nieuwe werkplek

Kijk om je heen en ontdek hoe jouw nieuwe omgeving er uit ziet, zelfs nog voordat je met jouw nieuwe job begint.

Een diverse groep mensen houdt sjaals in de lucht met de tekst “Join the Team”. Ze wijzen naar een lege bureaustoel.

Onze jobs wereldwijd

Omdat Bosch een wereldwijd merk is, kan je jouw carrièreplannen bij ons overal ter wereld realiseren. Ontdek onze wereldwijde vacatures en vind de baan die precies bij jou past.

Een diverse groep mensen houdt sjaals in de lucht met de tekst “Join the Team”. Eén persoon wenkt de mensen om zich bij de groep te voegen.

Work #LikeABosch — Solliciteer nu

Deel dit op: