Ga naar de hoofdinhoud
Bosch in België

#ClimateMattersAtBosch BSH in België maakt circulaire economie concreet

bruno story

Circulaire economie in België

Om de natuurlijke hulpbronnen voor toekomstige generaties te vrijwaren en om het succes van hun onderneming op lange termijn veilig te stellen, zetten steeds meer bedrijven in op een circulair businessmodel.

Circulaire economie is gebaseerd op het verminderen en voorkomen van afval en vervuiling, het hergebruiken van bestaande producten en materialen en het regenereren van natuurlijke systemen. Het richt zich op het herdefiniëren van groei, met een sterke focus op positieve maatschappelijke voordelen.

Circulariteit wordt langzaam maar zeker de norm in België. Met ‘Visie circulaire economie 2030’ van het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) schakelt ook de industrie een versnelling hoger. Tegen 2030 wilt het VBO de positie van de Belgische industrie als leider in de circulaire economie consolideren en verwezenlijken. En dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van bedrijven, beleidsmakers en consumenten.¹

Als bedrijf dat veel belang hecht aan duurzaam ondernemen, zet Bosch concrete stappen richting een circulair businessmodel. BSH Home Appliances N.V., dat deel uitmaakt van de Robert Bosch Groep en wereldwijd grote en kleine huishoudapparaten produceert, werkt consequent aan de refurbishbaar- en recycleerbaarheid van toestellen en onderdelen. Zo zet het in op levensduurverlenging van producten en levert het bedrijf een significante bijdrage tot meer duurzaamheid. Bruno Vermoesen, Head of Office Governmental Affairs for Circular Economy voor de BSH Home Appliances Group, vertelt meer over deze strategie.

Waarom zijn Bosch-toestellen goed refurbish- en recycleerbaar?

Ten eerste zijn de onderdelen van Bosch-toestellen lang beschikbaar. Grote huishoudapparaten gaan bijvoorbeeld gemiddeld wel meer dan tien jaar mee, voor kleine huishoudtoestellen is dat zo’n zeven jaar of meer. Dat maakt onze apparaten makkelijk refurbishbaar. BSH biedt naast professionele herstellers ook hergebruikorganisaties de mogelijkheid om toegang te krijgen tot alle hersteldocumentatie en onderdelen. De onderdelen zijn zelfs online beschikbaar voor het grote publiek.

Ten tweede besteden we extra aandacht aan de recycleerbaarheid van de materialen die we gebruiken. Zo zijn toestellen uiteindelijk makkelijk te recycleren en kunnen de materialen opnieuw worden ingezet.

Was dat een bewuste keuze van Bosch? Sinds wanneer is het bedrijf bezig met refurbishen en recycleren?

Wel, voor Bosch is herstelbaarheid een kernelement in het ontwerp van de toestellen. Herstelbaarheid levert namelijk op verschillende manieren een positieve bijdrage: het draagt bij tot levensduurverlenging van apparaten, zowel tijdens de gebruiksfase als ook wanneer apparaten worden afgedankt. Dat draagt dan weer bij tot de goede reputatie van ons merk. Deze aanpak was van begin af aan in de productontwikkeling ingebed. Dus ja, het is en blijft een bewuste keuze.

bruno

Door apparaten te refurbishen, dragen we bij tot hun levensduurverlenging, waardoor ze minder snel in de afvalberg verdwijnen en ze dus minder gerecycleerd moeten worden. Dat heeft een positieve impact op het milieu.

Bruno Vermoesen, Head of Office Governmental Affairs for Circular Economy - BSH Home Appliances Group
bruno

Zijn er plannen voor de toekomst om dit verder te verbeteren?

Natuurlijk! Onze strategie wat betreft circulaire economie zet verder in op die aanpak en wil de herstelbaarheid nog verbeteren. Levensduurverlenging van toestellen is namelijk een kernelement van de circulaire economie. Door daar verder op in te zetten, willen we niet alleen een bijdrage leveren tot meer duurzaamheid, maar willen we ons ook voorbereiden op de aankomende regelgeving op dat gebied.

Bestaat er een soort van partnerschap tussen Bosch en kringloopwinkels?

Ja, er bestaan er zelfs verschillende. We hebben bijvoorbeeld een samenwerking met de koepelorganisaties Herwin in Vlaanderen en Ressources in Wallonië. Bosch biedt de technici van die kringloopwinkels de mogelijkheid om gratis technische opleidingen te volgen en geeft hen toegang tot Tradeplace. Dat is een online portaal waar ze, mede dankzij de ondersteuning van Recupel, alle hersteldocumentatie en onderdelen kunnen raadplegen. Daarnaast biedt Bosch ook de mogelijkheid om opleidingen op maat voor deze sector te ontwikkelen.

Verder lopen er allerhande projecten om het refurbishen van Bosch-huishoudapparaten te stimuleren. Zo hebben we sinds 2007 een samenwerking met SOFIE in Grâce-Hollogne. Zij ontvangen maandelijks een aanzienlijk aantal grote huishoudapparaten die voor ons afval zijn. Door een goede voorselectie van onze techniekers en door de ervaring van de technici van SOFIE kunnen zo gemiddeld 80% van de door ons overgedragen apparaten gerefurbisht en verkocht worden!

We hebben recent ook een samenwerking met kringwinkel Ateljee in Gent opgestart. Zij krijgen van Bosch alle geretourneerde kleine huishoudtoestellen en proberen die vervolgens te refurbishen. In een eerste pilootproject slaagde Ateljee erin om 20% van de apparaten effectief te refurbishen en te verkopen. En ze verwachten voor de toekomst een merkelijk hoger slaagpercentage, nadat ze nog meer ervaring hebben opgedaan.

Is dit dan een wenselijk of economisch haalbaar businessmodel op lange termijn?

Er zijn twee belangrijke dimensies waar je rekening mee moet houden: de duurzaamheidsdimensie en de sociale dimensie. Door apparaten te refurbishen, dragen we bij tot hun levensduurverlenging, waardoor ze minder snel in de afvalberg verdwijnen en ze dus minder snel gerecycleerd moeten worden. Dat heeft een positieve impact op het milieu. Daarnaast zorgt Bosch voor tewerkstelling van mensen met een afstand tot de normale arbeidsmarkt én biedt mensen, die het minder breed hebben, toegang tot kwalitatieve en energie-efficiënte apparaten. Dergelijke gezinnen zijn vaak in het bezit van verouderde en dus energieverslindende apparaten.

Die beide dimensies vindt Bosch erg belangrijk, maar ze hebben geen enkele invloed op de verkoop van nieuwe toestellen. De kans dat mensen die normaal gezien in de kringloopwinkel aankopen doen, zich een nieuw Bosch-toestel zouden aanschaffen, is uiterst klein. Ofwel zijn het mensen die het financieel niet breed hebben, ofwel zijn het milieubewuste mensen die met opzet gerefurbishte toestellen kopen. Met dit model bereiken we dus een groep mensen die we anders nooit zouden bereiken. Wij zijn ervan overtuigd dat gerefurbishte toestellen in de toekomst deel zullen uitmaken van de businessmodellen van Bosch. Simpelweg omdat ze perfect passen in onze strategie.

¹: https://www.vbo-feb.be/publicaties/circulaire-economie--visie-2030-voor-belgie/

bruno

Deel dit op: