Ga naar de hoofdinhoud
Bosch in België
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Onze verantwoordelijkheid

Amazon-river-birds-eye-view

voor duurzame ontwikkelingen

Bosch hecht veel belang aan duurzaam ondernemen. Duurzaamheid betekent voor ons het succes van de onderneming op lange termijn veiligstellen en tegelijkertijd de natuurlijke omgeving voor toekomstige generaties beschermen. Wij willen hernieuwbare energie betaalbaar maken, de mobiliteit nog veiliger, schoner en zuiniger maken en over de hele linie milieuvriendelijke producten ontwikkelen.

Sustainability report 2019

Sustainability Factbook 2021

Bosch Global

Duurzaamheidsrapport

Duurzaamheidsrapport 2020

Bosch France-Benelux (English only)

Tekening van Robert Bosch

Op de lange termijn is een eerlijke en oprechte benadering van zakendoen altijd de meest winstgevende.

Robert Bosch, 1921

Wereldwijde betrokkenheid

Experts en enthousiasten, dromers en doeners, vernieuwers en beïnvloeders verbinden - verhaal na verhaal.

Compliance

Bij Bosch is het respecteren van de wet een integraal onderdeel van de waarden van het bedrijf.

Dit is opgenomen in een zakelijke gedragscode (Code of Business Conduct) van de hele Bosch Groep, en moet zowel onze medewerkers als onze klanten en partners beschermen.

“We beloven enkel wat we kunnen leveren, overeenkomsten zijn bindend, en respecteren de wet in al onze zakelijke transacties”, dit staat in onze mission statement “We are Bosch”. Om het belang van deze principes te onderstrepen is het voldoen aan wet en ethiek opgenomen in de Code of Business Conduct. Dit is een zakelijke gedragscode.

Bosch heeft een wereldwijde compliance organisatie die wordt geleid door een chief compliance officer, die direct aan de Raad van Bestuur rapporteert. Een corporate compliance afdeling en compliance officers in de divisies en de regio’s zorgen ervoor dat compliance overal in de organisatie is verankerd.

Preventie –en controlemaatregelen, zoals het dual-control principe, jobrotatie in gevoelige activiteitendomeinen en regelmatige audits zijn ingevoerd om het compliance system te ondersteunen. Voor onze medewerkers zijn verplichte om de nodige compliance trainingen te volgen. Compliance is praktisch geïntegreerd via de ‘compliance dialoog’ die zorgt dat dit thema overal bespreekbaar is, op alle niveaus, tussen leidinggevenden, hun medewerkers en compliance officers.

Stefan Hartung

Medewerkers, zakelijke relaties en derden kunnen misstanden melden via de compliance hotline, want compliance stopt niet aan de bedrijfsgrenzen. Met dit doel voor ogen is er ook een Code of Conduct voor leveranciers opgesteld. Hierin worden principes en eisen voor leveranciers gedefinieerd. Regelmatige audits gaan nakijken of onze leveranciers voldoen aan deze principes. Om steeds te kunnen inspelen op de snelle veranderingen gaat Bosch zijn compliance systeem regelmatig herzien om de processen en regels steeds te kunnen aanpassen aan de laatste wettelijke en technische ontwikkelingen.

Download

Code of Business Conduct

Code of Business Conduct

Code of conduct voor zakenpartners

Code of conduct voor zakenpartners

Veel Gestelde Vragen

Compliance betekent voldoen aan de wet en de bedrijfsregels. Dit wil zeggen dat dat alle bedrijfsactiviteiten en medewerkers van de Bosch Groep aan de wettelijk eisen, de Code of Business Conduct, en alle richtlijnen en die hiermee verband houden, moeten voldoen.

Alle medewerkers hebben direct of indirect met compliance te maken, want inbreuken tegen de wetgeving kunnen leiden tot vervolging, afhankelijk van het geval. Anderzijds kunnen inbreuken op het compliance principe ook leiden tot vervolging van het bedrijf of tot reputatieschade. Uiteindelijk kan dit leiden tot een vermindering van de bedrijfsefficiëntie. Compliance is dus ook van toepassing op de relaties tussen Bosch en derden: Bosch wil niet betrokken zijn in inbreuken veroorzaakt door derden.

Het is aan alle medewerkers om mogelijke misstanden te rapporteren, en zo bij te dragen om de gevolgen ervan te vermijden of deze in de toekomst te voorkomen. Dit geldt eveneens voor zakenrelaties als voor andere derden.

• Elke medewerker, inclusief stagiaires en studenten.

• Interim medewerkers en subcontractors

• Elke zakelijke relatie, zoals leveranciers, klanten of joint venture partners

• Alle derden

Feiten die tot mogelijke criminele acties kunnen leiden –zoals diefstal, fraude of omkoperij- of systematische inbreuken op wetgeving of bedrijfsregels, zoals op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

Ja. Compliance officers zijn verantwoordelijk om onderzoek te doen en bewijzen te verzamelen om in een eventuele rechtsgang te gebruiken. Gespecialiseerde afdelingen met de nodige bevoegdheid leveren hierbij de nodige ondersteuning.

Mensen die het goed bedoelen en ter goeder trouw misstanden rapporteren hoeven niet te vrezen voor negatieve gevolgen.

Ja, dat kan. Het melden van misstanden kan anoniem via de Bosch compliance hotline. Het is mogelijk om te communiceren via een beveiligde mailbox binnen het systeem van de hotline. Zo is een anonieme interactie mogelijk met een compliance officer.

De compliance officer is verantwoordelijk om gerapporteerde misstanden te onderzoeken en te verzekeren dat dit correct gebeurt. Hiervoor kan hij beroep doen op de ondersteuning van gespecialiseerde interne of externe specialisten.

Elke melding van mogelijke misstanden en de mogelijke maatregelen hieraan verbonden moet worden gedocumenteerd door de compliance officer. Afhankelijk van het legitieme belang van de betrokken partijen kan de melder op de hoogte worden gebracht van de stand van het onderzoek. Als uit het onderzoek blijkt dat er geen inbreuken zijn vastgesteld dan zullen de betrokken hiervan ook op de hoogte worden gebracht, op voorwaarde dat zij ook hebben meegewerkt of informatie hebben geleverd aan het onderzoek.

Elke melding van mogelijke misstanden zal normaal gezien ook personengegevens bevatten. Daarom zal de melder ook op de hoogte worden gebracht dat personengegevens binnen de privacywetgeving en databeschermingsregels gedurende het onderzoek kunnen worden gebruikt. Bij anonieme melding is dit niet van toepassing.

Contacteer ons

Wij helpen u graag verder.

Telefoon

Stuur ons een bericht

Chat met ons!

Heb je vragen of aanbevelingen? Contacteer ons. We zijn beschikbaar van maandag tot vrijdag tussen 9u00 en 18u00.